บริษัท เบสโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Besco International Co., Ltd.
สำนักงาน-โรงงาน : เลขที่ 39, 39/1-3 หมู่ 10 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
Office-Factory : 39, 39/1-3 Moo 10. Nongkainam, Nongkae, Saraburi, Thailand 18140
Tel : 036-380-000, 036-370-326-7
Fax : 036-370-329, 036-371-164, 036-380-001
E-mail : besco@besco.co.th
 
 
บริษัท เบสโก อินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จำกัด
Besco International Plastic Co., Ltd.
สำนักงาน-โรงงาน : เลขที่ 39 หมู่ 10 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
Office-Factory : 39 Moo 10. Nongkainam, Nongkae, Saraburi, Thailand 18140
Tel : 036-326-444-5, 036-370-318
Fax : 036-326-447, 036-380-039
E-mail : mk@bescobip.com
 
 
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
Besco & C Co., Ltd.
สำนักงาน-โรงงาน : เลขที่ 39 หมู่ 10 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
Office-Factory : 39 Moo 10. Nongkainam, Nongkae, Saraburi, Thailand 18140
Tel : 036-380927-8
Fax : 036-380-929
E-mail : planning@bandc.co.th
 
 
 
แผนที่ : BESCO GROUP